Wat is yoga?

Yoga is veel meer dan alleen een fysieke discipline. Het is de weg naar puurheid, heelheid. Een pure intentie is van belang in het leven, niet alleen voor yoga. Zodra je leert een pure intentie in je yoga houdingen toe te passen, zul je dit ook in je dagelijkse activiteiten doen en in verbinding met de mensen om je heen. Velen hebben geen idee wat hun intentie is om bepaalde dingen te doen, of dit nu om werk, relaties of andere gebieden van het leven gaat. Hoe kunnen we ons meest bezielde zelf neerzetten als de redenen achter onze daden niet helder zijn? De Yoga Sutra’s leren je om een pure intentie te ontwikkelen. De eerste 2 sutra’s geven je inzicht in wat je moet nalaten (yama’s) en dat wat je juist wel moet doen (niyama’s). Deze ethische principes helpen ons om een ordelijk en harmonieus leven te leiden en geven een richtlijn voor het beoefenen van pure intentie.

De Yoga-Sūtra’s van Patañjali

De originele tekst “De Yoga-Sūtra’s van Patañjali” (geschreven in Sanskriet) wordt beschouwd als de meest gezaghebbende en bruikbare tekst over Yoga. De tekst dateert van ongeveer 200 jaar voor Chr. De Sūtra’s zijn richtlijnen volgens welke je kunt leven om zo fysieke, psychologische en spirituele gezond te bereiken. Volgens Patanjali zijn we allemaal een deel van de goddelijke werkelijkheid en daarom ook op zoek naar vereniging met het goddelijke. Vanaf onze geboorte als we een menselijke ziel ontvangen voelen we ons afgesplitst en ons verdere leven zijn we op zoek naar middelen om ons gelukkig te maken, om weer heel te worden. Dit samenbrengen van onze menselijke ziel met het goddelijke wordt beschreven in de leer van Yoga. Hierbij wordt de weg beschreven naar bewustwording en eenheid. Het achtvoudig pad van Patanjali beschrijft de stappen om de weg naar samadhi (verlichting/heelheid) te kunnen bereiken.

Het achtvoudige pad van Patanjali

  1. YAMA: deze regels zijn voor iedereen toepasbaar en beschrijven het omgaan met elkaar en de buitenwereld. Deze regels zijn: geweldloosheid, waarheid, niet stelen, kuisheid (ook het niet verspillen van energie en talenten) en niet begeren.
  2. NIYAMA: dit zijn individuele disciplines, zelfbeheersing met betrekking tot jezelf. Deze disciplines zijn : Reinheid, tevredenheid, zelfbeheersing en onderzoek van jezelf.
  3. ASANAdit is het beoefenen van de lichaamshoudingen waardoor er stabiliteit en gezondheid ontstaat. Dit is niet alleen zo in lichamelijk opzicht maar het leidt ook tot mentaal evenwicht.
  4. PRANAYAMA: het beheersen van de adem, Prana duidt op adem, sterkte, vitaliteit en leven maar ook op de ziel in plaats van het lichaam. Door het reguleren van de adem (ritmische ademhaling) wordt de geest kalm en kunnen we ons denken beheersen. De adem als ritmisch patroon dat rust brengt in ons denken en concentratie mogelijk maakt.
  5. PRATYAHARA: de geest bevrijden van de zintuigen. Een voortdurend en gedisciplineerd onderzoek van jezelf en van de voorwerpen waarnaar je zintuigen je doen verlangen zodat er uiteindelijk een gelijke gemoedsrust ontstaat ten opzichte van hitte en kou, pijn of plezier of als je geëerd of geminacht word.
  6. DHARANAconcentratie, op één punt gericht zijn. Het verstand, ego en rede onder controle brengen. Hoe ga je om met je verstand? Het verstand is het geheel van gedachten die heel moeilijk onder controle te brengen zijn omdat ze zo snel wisselen. Door te kijken hoe we denken en op welke wijze we ons verstand kunnen gebruiken is het mogelijk om ons zonder verwarring op één ding te richten.
  7. DHYANAmeditatie ontstaat als de toestand van concentratie ononderbroken blijft. Vanuit deze blijvende concentratie komen we in een vertraging en ontspanning terecht van waaruit we kunnen kijken naar onszelf, onze manier van handelen in plaats van de handelingen die we verrichten. Het is het kijken naar de verbindingen die we aan gaan met onze gedachten en gevoelens in plaats van te kijken naar de gedachten en gevoelens op zich.
  8. SAMADHI: inleiding tot verlichting, de laatste stap. Dit is een toestand waarin lichaam en zintuigen in rust verkeren maar de mentale en intellectuele vermogens alert zijn alsof je waakt. Het is het uitstijgen boven het normale bewustzijn. Een vrede die alle begrip te boven gaat.

Met Yama en Niyama leren we onze driften en emoties beheersen en blijven we in harmonie met onze medemens. Door middel van Asana houden we het lichaam gezond en in harmonie met de natuur. Hierdoor worden we meester over ons lichaam en wordt het lichaam een gepast voertuig voor de ziel.
Deze eerste drie stadia noemen we het naar buiten gericht zoeken.

Pranayama en Pratyahara leren ons het beheersen van onze adem en daarmee ook het beheersen van onze geest. We bevrijden onze geest van de zintuiglijke begeerten.
Deze twee stadia worden het naar binnen gericht zoeken genoemd.

Dharana, Dhyana en Samadhi voeren ons naar het meest innerlijke, we kijken niet naar de hemel om god te vinden, we vinden het goddelijke in onszelf is. Deze laatste drie stadia houden ons in harmonie met onszelf en het grotere.
De laatste drie stadia worden het zoeken naar de ziel genoemd.

Voor meer informatie over het achtvoudig pad lees dan verder op de website van OHM.