Wat is yoga?

Yoga is een eeuwenoude leer en komt van oorsprong uit India. Het woord Yoga (Sanskriet) betekent éénheid, verenigen of verbinding. De verbinding tussen het lagere zelf met het hogere zelf. Het is een holistische manier van leven en genezen, gericht op het verenigen van lichaam, geest en ziel.

Yoga is het stil leggen van de wervelingen in de geest. Yoga sutras Patanjali

Met de Yoga Sutra van Patanjali wordt duidelijk gemaakt wat het doel van yoga is. Yoga is uiteindelijk een toestand waarin onze geest rustig is, onze waarnemingen helder zijn en we een gevoel van eenheid en gelukzaligheid hebben.

De meest bekende en beoefende vorm van yoga in het Westen is Hatha yoga. Hatha staat voor de Sanskriet-woorden ha(zon) en tha(maan). De zon staat symbool voor alle acties die je neemt naar de buitenwereld toe (mannelijke yang energie), de maan symboliseert je innerlijke leefwereld (vrouwelijke yin energie). Door de beoefening van yoga wordt gestreefd naar een betere balans tussen beiden.

De fysieke beoefening van yogahoudingen (asana’s) in de Hatha yoga geven het zenwustelsel, het spierskeletstelsel en het lymfesysteem een balans waardoor er een gezonde doorstroming van bloed, zuurstof en energie (prana) plaatst vind.

Stromingen

De yogaleer is veelomvattend. Hij is verdeeld in een aantal takken, die verschillen in de manier waarop er naar de vereniging met het goddelijke of de vervolmaking van de mens wordt gestreefd.

6 Hoofdtakken

  • Raja yoga: weg van het koninklijk pad, de geest leren beheersen door meditatie
  • Jnana yoga: gericht op kennis en zelfkennis, meditatie en bestuderen van teksten
  • Bhakti yoga: liefde en devotie, verering van een godheid
  • Karma yoga: draait om onzelfzuchtigheid en dienstbetoon
  • Tantra yoga: eenwording met het goddelijke door vereniging van mannelijke en vrouwelijke energie
  • Hatha yoga: beheersing van het lichaam en de ademhaling

Stromingen die uit de Hatha yoga zijn ontwikkeld zijn: iyengar yoga, ashtanga vinyasa yoga, poweryoga, bikram yoga, kundalini yoga, dru yoga, integrale yoga, yin yoga, prana vinyasa yoga en nog veel meer.

Yoga is dus blijkbaar geen statische traditie, maar een levende, ademende kunst. Die constant blijft groeien door experimenten en ervaring.